Tutkimus

Hevostutkimukseen liittyvä osaaminen jakaantuu selkeästi kahteen kategoriaan. Ensimmäisen ryhmän muodostavat biologinen ja eläinlääketieteellinen tutkimus, joissa hevostutkimusta on tehty pitkään ja toisen ryhmän talous-, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden tutkimus, joissa on hevostutkimuksiin sovellettavissa olevaa osaamista.

Maatalouden tutkimuskeskus MTT, Metla ja RKTL sekä Tiken tilastotuotanto yhdistyivät 1.1.2015 Luonnonvarakeskukseksi (Luke).

Luken tutkimuksia (käynnissä olevia tai päättyneitä)

Helsingin Yliopiston tutkimukset

Hevostutkimuksia

Haluan tietää enemmän

Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet
Markku Saastamoinen
MTT Kotieläintuotannon tutkimus, hevostalous 2010