Vastuullinen omistaminen

Hevosen hankkiminen ja omistaminen antaa iloa ja uusia ulottuvuuksia hevosharrastukseen. Monelle oma hevonen on ollut pitkäaikainen haave.

Hevosen vastuuhenkilönä toimiminen tuo tullessaan eteen monia ratkaisujen tekemisiä ja päätöksiä. Hevosen omistaminen vaatii innostuksen ja kiinnostuksen ohella valtavasti aikaa, tiedonhankintaa ja valintojen tekemistä. Hevosen hankkimispäätöksen tulee olla tarkkaan punnittu, ja sen on perustuttava tietoon. Vastuullinen hevosen hankintaa harkitseva miettii tarkkaan jo etukäteen, onko hänellä riittävästi hevostaitoja omasta hevosesta huolehtimiseen. Onko hevosen hankinta ja ylläpito sekä taloudellisesti että ajankäytöllisesti mahdollista?

Kuva: E. Mattila

Kuva: E. Oikari

Oikean hevosen valintaan kannattaa käyttää paljon aikaa ja harkintaa. Omistajan ensisijainen velvoite on huolehtia hevosesta. Alaikäisen omistuksessa olevasta hevosesta ovat vastuussa hänen huoltajansa. Yhteisomistaminen on yleistä varsinkin ravihevosilla. Tällöin on tyypillistä, että hevonen on hoidossa ja valmennuksessa ammattivalmentajalla.

Hevosenomistaminen vaatii nöyryyttä. Täytyy osata tunnustaa, ettei tiedä kaikkea ja silti olla tinkimättä hevosen hyvinvoinnista. Hevonen on iso ja vahva eläin, joka tarvitsee lajitovereita ja tilaa liikkua voidakseen hyvin. Hevosen kanssa eläminen on antoisaa, mutta sen hintana on hevosenkokoinen vastuu.

"Unelmista totta" L. Järvenpää

Hevosten keskimääräinen elinikä

Hippokseen rekisteriin ilmoitetuista hevosten ja ponien lopetuksista voidaan tarkastella hevosten elinkaaria. Allaolevasta nähdään keskimääräiset eliniät niille vuosina 1974-1991 syntyneille hevosille, joista poistotieto on ilmoitettu:
  • Suomenhevoset 13,8 vuotta
  • Lämminveriset ravihevoset 12,1 vuotta
  • Ratsuhevoset 15,9 vuotta
  • Ponit 16,4 vuotta.
Ponit ja ratsut elävät suomenhevosia ja lämminverisiä ravihevosia selvästi vanhemmiksi. Niiden kilpailu-urakin voi jatkua rajattomasti, toisin kuin ravureilla, joiden kilpaileminen vähenee jyrkästi 10. ikävuoden jälkeen.  

Terttu Peltonen, Hippos 
Jalostuksen verkkolehti 6/2007

Hevosen pyyntö 2010 (klikkaa suuremmaksi)

Haluan tietää enemmän