Vakuutukset

Kuva: S. Holma

Hevoselle on valittavissa erilaisia vakuutuksia; henki-, eläinlääkärikulu- ja vastuuvakuutus.

Henkivakuutus korvaa, kun hevonen kuolee tai joudutaan lopettamaan sairauden tai tapaturmaisen loukkaantumisen vuoksi. Henkivakuutuksen hintaan vaikuttaa se mistä arvosta hevonen on vakuutettuna. Tiineen tamman vakuutukseen
voi ottaa lisäturvana sikiövakuutuksen, joka korvaa sikiön menetyksen tai syntyneen varsan kuoleman.

Eläinlääkärikuluvakuutukset korvaavat eläinlääkärin hoidosta ja tutkimuksista aiheutuneita kuluja, kun hevonen on sairastunut tai loukkaantunut, esimerkiksi ähkyhoidot, erilaisten haavavammojen ja luunmurtumien hoito. Eläinlääkärikuluvakuutuksista ei makseta korvauksia ennaltaehkäisevästä hoidosta mm. raspaus, loislääkitys tai rokotus. Vakuutukset eivät korvaa kuluja sellaisista sairauksista tai vammoista, jotka ovat olleet hevosella ennen vakuuttamista. Vakuutuksen hinnan lisäksi kannattaa verrata millaisia vahinkotapauksia vakuutus korvaa, mikä on yhtiön maksama enimmäiskorvausmäärä ja vahingon omavastuu. Sekä henki- että eläinlääkärikuluvakuutuksista korvattavat sairaudet ja loukkaantumiset vaihtelevat suuresti eri yhtiöillä, monilla on valittavissa suppeaa tai laajempaa turvaa, joten ehtoja on hyvä vertailla. Valittaessa omalle hevoselle sopivaa vakuutusta, kannattaa miettiä millaisista vahingoista haluaa korvauksen ja sen perusteella valita sopivin vakuutus.

Hevoselle voi ottaa myös vastuuvakuutuksen. Vakuutuksesta voidaan korvata hevosen ulkopuoliselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, kun hevosen omistaja on vahingoista lain mukaan korvausvelvollinen.
Joillakin yhtiöillä vastuuvakuutuksesta voidaan korvata hevosen aiheuttamia vahinkoja laajemmin ilman lainmukaista korvausvelvollisuutta. Vastuuvakuutus ei korvaa omistajalle, hoitajalle tai ratsastajalle sattuneita vahinkoja tai heidän omaisuudelleen aiheutunutta vahinkoa.

Ravikilpailuihin osallistuvilta hevosilta ja poneilta vaaditaan pakollinen kilpailuvakuutus, jonka Suomen Hippos laskuttaa automaattisesti. Vakuutuksen ehdot ovat Suomen Hippoksen nettisivuilla.

Hevosten kanssa harrastaessa kannattaa vakuuttaa myös itsensä, ainakin tapaturmavakuutuksella.

Kuva: S. Holma

SRL:n jäsentalleilla alkeiskurssin ja yksittäisten tuntien ratsastajat on vakuutettu satunnaisratsastajien tapaturmavakuutuksella.
Säännöllisesti SRL:n jäsentalleilla ratsastavien tuntiratsastajien on oltava joko Green Card- jäseniä tai ratsastusseuran jäseniä. Molempiin jäsenyyksiin kuuluu tapaturmavakuutus, joka on voimassa aina hevosia hoitaessa ja harrastettaessa ratsastusta sekä välittömillä matkoilla tallille ja tallilta pois. Lisäksi SRL:n jäsentalleilla on vastuuvakuutus, joka korvaa tallin aiheuttamat vahingot.

HUOM! Vuodesta 2010 alkaen on kaikilla SRL: n jäsenillä ja Green Card- jäsenillä mahdollisuus hankkia myös vapaaehtoinen 10 euron laajennettu vakuutusturvamaksu. Se korvaa hoitokulut 10.000 euroon saakka. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Tästä lisätietoja SRL:n nettisivuilla.

Jos olette menossa ratsastamaan jollekin muulle kuin SRL:n jäsentallille, tarkistakaa millaiset vakuutukset tallilla on. Jos et kuulu Suomen ratsastajainliiton vakuutuksen piiriin tai haluat kattavampaa turvaa tapaturmien varalta, kannattaa ottaa  yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön. Tapaturmavakuutuksista kannattaa tarkistaa, korvaako vakuutus myös ratsastusharrastuksessa sattuneet vahingot.

Hevosen vakuutustarkastus

Otettaessa hevoselle eläinlääkärikuluja korvaavaa vakuutusta vakuutusyhtiö vaatii yleensä, että hevosen terveydentila tarkastetaan vakuutuksen ottohetkellä. Tutkimus käsittää samat tutkimukset kuin perus ostotarkastus: kliininen tutkimus ja ortopedisen terveydentilan tarkastus. Tarkastuslausunto on voimassa vakuutusyhtiöstä riippuen 7-14 pv, eli lausunto kannattaa toimittaa eteenpäin vakuutusyhtiölle heti kun tarkastus on tehty.

Haluan tietää enemmän

Hevosvakuutuksen ottaminen ja vakuutusyhtiön valinta

Turun ammattikorkeakoulu 2013, opinnäytetyö: Hoskonen, Maiju