Laiduntaminen

Kuvat: A. Laitinen

Laitumella olo on hevosella mahdollisuus elää luonnollisesti. Ne saavat etsiä ruokaansa ja käyttää aikaa siihen, niillä on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden hevosten kanssa ja ne voivat liikkua vapaasti sekä myös levätä. Erityisesti varsoille ja nuorille hevosille laidunkausi on tärkeätä aikaa jo pelkästään siksi, että ne oppivat laumakäyttäytymistä.


Hevosta kohden laidunalaa varataan 0,25-0,5 ha. Ennen laitumelle laskua hevonen totutetaan laidunnurmeen samoin kuin mihin tahansa uuteen rehuun. Jos laidunnus on ympärivuorokautista, täytyy hevosten kunto ja juomaveden riittävyys tarkistaa päivittäin. Laidunnurmen laatua ja määrää tulee seurata. Mikäli ruoho käy vähiin tai hevosta käytetään aktiivisesti, pitää hevoselle antaa lisärehua. Huolehdi myös hevosen kivennäis- sekä suolan saannista (suolakivi).

Laitumen kuntoa ylläpidetään niittämällä hevoselle kelpaamattomat rehulaikut sekä poistamalla laitumelle kertyneet lantakasat. Laitumen käyttöä tehostaa laitumen jakaminen useampiin lohkoihin ja hevosten kierrättäminen lohkolta toiselle sitä mukaa kuin rehun määrä lohkolla vähenee. Laidun voidaan lannoittaa n. 1-2 krt/vuodessa. Hevoset päästetään laitumelle aikaisintaan pari viikkoa lannoittamisen jälkeen. Laitumet tulee aika ajoin myös uudistaa eli kyntää ja kylvää uudelleen. Näin vähennetään loistartuntojen määrää. Tarvittaessa laitumet kalkitaan.

Haluan tietää enemmän

Hevosille maistuu laitumella timotei ja ruokonata-niittynurmikka

Susanna Särkijärvi, Oiva Niemeläinen, Riitta Sormunen-Cristian, Helena Jansson, Markku Saastamoinen, MTT ja Hanna-Elisa Akkanen, Helsingin yliopisto, kotieläintieteen laitos.


Hoidettu laidun parasta rehua hevoselle

Markku Saastamoinen, Luke

Hevosille haitalliset ja myrkylliset kasvit

Oppaassa esitellään Suomessa yleisimmin kasvavat hevosillehaitalliset ja myrkylliset kasvit. Jokainen kasvi on kuvattu mahdollisimmanhavainnollistavasti, jotta sen tunnistaminen onnistuu myös luonnossa.

Oppaan ovat koonneet opinnäytetyönään
Savonia-AMK:n agrologiopiskelijat Anniina Kallioniemi ja Sini Kokkonen. Opas on toteutettu vain sähköisenä versiona.

Nurmien kasvurytmi laiduntamisen haasteena

Oiva Niemeläinen, Susanna Särkijärvi ja Riitta Sormunen-Cristian MTT
Mitä hevoset syövät laitumella

Susanna Särkijärvi, Oiva Niemeläinen, Riitta Sormunen-Cristian, Markku Saastamoinen, MTT
Laidun - hevosen parasta rehua

Markku Saastamoinen, MTT
ProHevonen 3/2007