Taluttaminen

Sivun kuvat: S. Holma

Taluttaminen on ehkä yleisin hevosenkäsittelytilanne, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Taluttajan pitää oppia toimimaan turvallisesti, ja hänen pitää vaatia hevoselta hyviä käytöstapoja.

Käytännön ohjeita taluttamisesta
(lähde: Ratsastajainliiton Hevostaito-opas )
Hevosta talutetaan yleensä vasemmalta puolelta. Hevonen pitää opettaa kuitenkin myös oikealta puolelta tapahtuvaan talutukseen. Talutettaessa käytetään käsineitä.

Hevosta voidaan taluttaa joko suitsittuna tai riimun ja riimunnarun avulla. Kun lähdetään liikkeelle, asetutaan hevosen lavan kohdalle. Pienellä maiskutuksella hevonen yleensä lähtee kävelemään. Tarvittaessa taluttaja voi työntää oikean käden eteenpäin saadakseen hevosen liikkeelle. Taluttaja määrää hevosen kävelyvauhdin.

Hevonen pysäytetään tai sen vauhtia hidastetaan vetämällä ohjista tai riimunnarusta taaksepäin. Monet hevoset osaavat myös pysähtyä samaan aikaan, kun taluttaja itse pysähtyy. Ääntäkin voi käyttää.

Liikkeellä ollessa hevonen käännetään aina itsestä poispäin eli oikealle. Tällöin hevonen on paremmin taluttajan hallinnassa. Kannattaa huomioida, että hevonen tarvitsee kääntymiseen reilusti tilaa.

Taluttaja kulkee hevosen lavan kohdalla, ja ohjat tai riimunnaru pidetään löysällä. Jos niitä pidetään kokoajan kireällä, hevosen kävely on hankalampaa, eikä pysäyttävillä tai eteenpäin pyytävillä liikkeillä ole enää samaa tehoa. Pidä kuitenkin huolta, että ohjat tai naru eivät raahaa maassa.

Kun hevonen talutetaan ovista, ne avataan aina kokonaan, että hevonen tai satula ei jää kiinni ovenpieliin. Ahtaissa paikoissa taluttaja kävelee hevosen edellä.

Hevosta talutettaessa liikutaan reippaasti ja säilytetään hevosen huomio taluttamisessa ja oma huomio hevosessa. Kun useita hevosia talutetaan peräkkäin, pidetään etäisyyttä edellä kulkevaan vähintään yksi hevosenmitta. Hevosia ei turvallisuussyistä taluteta vierekkäin lähellä toisiaan. Talutuksen tai ratsastuksen aikana hevosten ei kannata antaa nuuhkia toisiaan.

Kun hevosia talutetaan tarhaan tai karsinaan, hevonen käännetään taluttajaa ja ovea kohti ennen kuin se päästetään irti. Näin varmistetaan, ettei hevonen pääse potkaisemaan taluttajaa.

Useampaa hevosta ei tule taluttaa yhtä aikaa.

Taluttajan on oltava napakka, ja hänen on hallittava hevonen. Hevosta ei saa esimerkiksi päästää syömään ruohotupsuja kesken talutuksen. Taluttamista kannattaa aluksi varta vasten harjoitella jonkun kokeneemman hevosen hoitajan avustuksella. Toisinaan kuitenkin tulee eteen tilanteita, joissa oma turvallisuus on laitettava hevosesta kiinnipitämisen edelle. Jos hevonen esimerkiksi ryöstäytyy täysin käsistä, eikä kuuntele lainkaan taluttajan pidättäviä apuja, kannattaa päästää riimunnarusta irti mieluummin kuin jäädä panikoivan hevosen jalkoihin.

Löydät talutusohjeet täältä

Linkki talutusratsastusjulisteeseen (pdf)

Hevosen sitominen

Hevonen tulee aina sitoa vetosolmulla. Se on pitävä ja kuitenkin avattavissa nopeasti. Älä koskaan sido hevosta umpisolmulla tai sido hevosta ohjista.

Tarkista riimun, riimunnarujen ja lukkojen kunto. Tarkista, että etäisyys toisiin hevosiin on riittävä. Jos hevonen sidotaan puomiin tai vastaavaan, tarkista narun sopiva pituus (hevosen pitää voida kääntää päätään, mutta naru ei saa sotkeutua sen jalkoihin).

Ravitallilla hevoset yleensä hoidetaan käytävällä, missä ne kiinnitetään kahdelta puolelta kiinni ns. naruihin.