Tarhat

Hevosten ulkoilu laumassa on tärkeää hevosten hyvinvoinnin kannalta. Joissain tapauksissa, varsinkin arvokkaiden kilpahevosten kohdalla mietitään, voiko hevosta pitää laumassa tarhassa. Suurin osa hevosista kuitenkin tulee toimeen jonkun tai joidenkin tarhakavereiden kanssa, kunhan huolehditaan, että hevosilla on aikaa tutustua toisiinsa sekä riittävästi tilaa.

Tarhojen säännöllinen siivous tulisi olla osa tallien rutiinia. Jopa uusimmat (2011) madotussuositukset ohjaavat siivoamiseen. Tarhojen pohjiin on kiinnitetty huomiota aikaisempaa enemmän, vaikka Suomen sääoloissa täysin kuivana tuskin mikään materiaali pysyy.


Tarhan minimikoosta ei ole sääntöä, mutta suositus on vähintään 500-1000 neliötä. Tarhassa hevosella tulee olla tarvittaessa säänsuoja epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Mikäli ilman valvontaa tapahtuva tarhaus on kokopäiväistä tai kestää useita tunteja päivässä, tulee tarhassa olla vähintään kolmiseinäinen säänsuoja.

Useita hevosia yhdessä tarhatessa täytyy lauman alempiarvoisilla olla tilaa väistää ylempiarvoisen hevosen uhkaavaa käyttäytymistä. Tarhan pohjan sekä kulkureittien pitää olla turvalliset ja pysyä riittävän kuivina. Tarhan pohjan tulee kestää hevosten liikkumista erilaisissa sääolosuhteissa. Tarhasta kerätään säännöllisesti pois lanta ja mahdolliset korsirehun tähteet. Aitamateriaalin tulee olla hevoselle turvallista ja kestävää. Piikkilankaa ei saa käyttää aitamateriaalina, ja myös valvomaton lieassa pito on kielletty.

Kuva: E. Mattila

Haluan tietää enemmän

Hevosten juoksutarhojen maaperän ominaisuudet ja valumavesien puhdistus pdf

Loppuraportti
Håkan Jansson ja Aaro Närvänen / MTT Maaperä ja ympäristö

Helena Jansson / MTT Hevostalous
Hevostalouden ympäristöasioiden kehittämissuunnitelma pdf

Case: Pilvenmäki ja Hevosopisto

Hanke: Ympäristö hevostalouden menestystekijäksi
Agropolis

Hevosen tarhassa pito
Tarhassa pitoajan vaikutus hevosen käyttäytymiseen

Hevostietokeskus

Hevonen kaipaa virikkeitä ulkoilualueellaan

Helena Jansson, Håkan Jansson MTT


Hevosten ulkotarhojen kunnostus
ProAgria, Oulu, HevosAgro-hanke