Hevosen hankinta

Kuva: Riku Rikala

Oma hevonen on monen nuoren - ja aikuisen - haave. Olisihan hienoa omistaa suuri komea eläin ja saada ratsastaa sillä milloin haluaa. Hevosen omistamisesta on paljon iloa, mutta sen hoito vie paljon aikaa ja on hyvin vaativaa ja sitovaa.

Omaa hevosta hankkivalla täytyy olla tietoa muun muassa hevosen hoidosta, ruokinnasta, sairauksista ja lääkinnästä. Pelkkä ratsastustaito ei riitä.

Hevosen pitää päästä ulkoilemaan joka päivä. Hoitoa ja liikunnan antamista eli "liikutusta" ei saa laiminlyödä, vaikka alkuinnostus menee ohi ja muutkin harrastukset alkavat taas tuntua tärkeiltä.

Hyvä vaihtoehto päästä kokeilemaan, onko juuri sinusta hevosenomistajaksi, voi olla ratsastusoikeuden tai koko hevosen vuokraaminen vaikkapa puoleksi vuodeksi tai vuodeksi. Ilman harkintaa ostettu hevonen voi joutua laiminlyödyksi ennemmin tai myöhemmin.

Nettisivustolta hevosenomistaja.fi voit lukea kattavasti oman hevosen hankinnasta.

Huomioitavaa hevosen hankinnassa

Hevosen hankinnan lähtökohdat:
  • Harrastajan ikä
  • Kokemus
  • Elämäntilanne
Millainen hevonen:
  • Hevosen ikä
  • koulutustaso
  • Käyttötarkoitus
Jos alaikäiselle hankitaan hevonen, vanhempien vastuu on suuri. Hevosen ostaminen vaatii koko perheen sitoutumista ja huolellista perehtymistä hevoseen eläimenä. Hevosen hankinta, ylläpito kaikkine kuluineen, vakuutukset, eläinlääkäri, rokotukset, madotukset, raspaukset, mahdollinen kilpaileminen, varusteet jne vie paljon rahaa ja resursseja.

Kuva: S. Holma

Haluan tietää enemmän

Kokonainen sivusto hevosen hankinnasta ja omistamisesta: hevosenomistaja.fi
Matkalla hevosen omistajaksi - opas hevosen hankinnasta ja omistamisesta.
Tilaa täältä.
Hevosten laittomat tuonnit

Esitys Jalostuspäivillä 2013
Jaana Vuolle, Evira