Oma hevonen

Kuva: S. Holma

Kuva: L. Mäenpää-Wirtz

Uusi sivusto hevosen ostamisesta ja omistamisesta on avattu! Saatavilla myös opas "Matkalla hevosen omistajaksi".
Elävää eläintä ostettaessa täytyy ottaa huomioon monta asiaa. Oman taitotason ja taloudellisten resurssien tarkan kartoituksen jälkeen tärkeintä on löytää käyttötarkoitukseen sopiva hevonen. Aloittelevalle hevosharrastajalle soveltuu parhaiten kokenut ja hyvin koulutettu hevonen. Hevosen sijoituspaikka - on se sitten omassa tai vuokratallissa - täytyy olla etukäteen selvillä.

Hevonen rinnastetaan kaupassa irtaimeen tavaraan. Erityisen tärkeää on ymmärtää, että halvalla ei yleensä saa virheetöntä. Oikeuskäsittelyssä ostajan turva on usein parempi, kun ostos on ollut arvokas. Ennen kaupan tekemistä tulee tarkistaa, että hevosen paperiasiat ovat kunnossa. Hevosilla tulisi olla hevospassi tai rekisteritodistus, josta ilmenevät sen perustiedot kuten suku- ja tunnistetiedot sekä hevosen omistaja. Astutettua tammaa ostettaessa pitää myyjältä pyytää myös oriinpitäjän allekirjoittama astutustodistus. Kannattaa varmistaa, että hevosta myyvällä henkilöllä on todellisuudessa oikeus myydä hevonen ja allekirjoittaa sitä koskevat asiakirjat. Hevoskaupasta tulee aina tehdä kauppakirja, jossa sovitaan hevosen kauppahinnan suorittamisesta, hevosen siirtymisestä myyjältä ostajalle ja mahdollisista muista kaupan ehdoista. Hevoskauppa ilmoitetaan Suomen Hippokseen omistajanvaihdosilmoituksella, josta jää omat kappaleet sekä myyjälle että ostajalle. Hevoskaupassa hevonen myydään siinä kunnossa kuin se kauppahetkellä on, ja kaupan kohteeseen tulee tutustua ennakkoon huolellisesti. Etenkään aloittelevien hevosharrastajien ei pidä epäröidä asiantuntijaavun pyytämisessä. Usein säästyy monelta hankaluudelta, kun käyttää hevosen eläinlääkärillä ostotarkastuksessa ennen kaupan tekoa. Koska hevoskaupan kohteena on
elävä eläin, aiheuttavat riitatilanteet joskus näkemyskiistoja kaupan kohteen virheen eli yleensä terveysvaivan syntyajankohdasta. Ennen kaupantekoa kannattaakin olla huolellinen, jotta ikäviltä riitatilanteilta vältyttäisiin.

Kuva: S. Marttila

Omistusoikeus ja vastuu hevosesta siirtyy uudelle omistajalle, kun hevonen on maksettu, ellei muuta ole sovittu. Hevoskaupassa ei suositella osamaksukauppaa. Myös koeajan käyttäminen hevoskaupassa on riskialtista ja aiheuttaa usein riitatilanteita vastuukysymyksistä.

Hevosen ostamisen rinnalla on viime vuosina yleistynyt hevosen vuokraaminen. Hevosen voi vuokrata harraste-, kilpailu- tai siitoskäyttöön. Ratsuja vuokrataan usein vain muutamiksi päiviksi viikossa. Myös vuokrattaessa kannattaa tehdä tarkka kirjallinen sopimus oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hevoskauppaan ja -vuokraukseen liittyviä sopimusmalleja löytyy mm. Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton ja Suomen Ratsastajainliiton internetsivuilta.

- - - - - - - - - -

Kuvaa klikkaamalla opas aukeaa (pdf)

Suomen Hippos julkaisi keväällä 2013 oppaan "Hyvä hevosenpito".

Oppaan tarkoituksena on toimia ohjeena kaikille hevosten kanssa toimiville. Sen sivuille on koottu hevosen hyvinvointiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö, jota oppaan avulla pyritään avaamaan. Lisäksi oppaasta löytyy suosituksia ja konkreettisia ohjeita siitä, mikä on hyvinvoinnin kannalta oleellista hevosen arjessa. Oppaan toimeenpanijana on ollut Suomen Hippos ry ja oppaan tekoon ovat osallistuneet mm. Elintarviketurvallisuusvirasto, Eläinten hyvinvoinnin keskus, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ry, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Suomen Eläinlääkäripraktikot ry ja Suomen Ravivalmentajat ry.