Alan organisaatioita

Suomen Hippos ry on suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö, johon kuuluu 130 jäsenyhteisöä.

Suomen Hippoksen tärkeimmät tehtävät ovat pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista sekä johtaa ja valvoa ravikilpailutoimintaa maassamme. Lisäksi Suomen Hippos harjoittaa koulutus-, järjestö- ja julkaisutoimintaa. Suomen Hippos ry:n tytäryhtiöitä ovat totopelejä järjestävä Fintoto Oy ja lehtiyhtiö Suomen Hevosurheilulehti Oy.

Suomessa on yhteensä 16 alueellista hevosjalostusliittoa, joiden keskusjärjestö Hippos on. Liittojen tavoitteena on edistää alueensa hevosjalostusta ja -kasvatusta sekä lisätä jäsenistönsä hevosmiestaitoja. Liitot hoitavat hevosten tunnistukset ja rekisteröinnit sekä ylläpitävät astutus- ja varsomistietoja kentällä tapahtuvan neuvontatyön lisäksi.

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.

Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920 ja se on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsen vuodesta 1923 sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) sekä Nuori Suomi ry:n jäsen.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry (SHKL) on hevosenomistajien yhteinen etujärjestö, jonka yhteentoista alueelliseen jäsenyhdistykseen kuuluu yli 6500 jäsentä. Keskusliiton tarkoituksena on jäsenten hevosenomistamiseen liittyvien keskeisten etujen valvonta.

Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry on hevosalan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää alan verkostoitumista, osaamista ja yrittäjyyttä pitkäjänteisesti jo olemassaolevaa sekä uutta tietoa hyödyntäen.

Luonnonvarakeskus (LUKE) tekee hevosalaa koskevaa tutkimusta ja tuottaa tutkimustietoa mm. ravitsemuksesta, rehuista, hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä sekä lisääntymisestä.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (SEY) on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläinlajit (tuotanto-, harraste-, seura-, turkis- ja koe-eläimet sekä luonnonvaraiset eläimet).

Liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä lähes 40 jäsenyhdistyksen ja noin 120 vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan ja -neuvojan voimin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien ammatti- ja etujärjestö, joka toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. MTK:ssa toimii osa-aikainen hevosasiamies.

ProAgria -keskukset ja ProAgria Keskusten liitto
16 alueellista ProAgria-keskusta tarjoavat monipuolisia neuvontapalveluja mm. hevosen hyvinvointiin, rakentamiseen ja yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hevosopisto Oy perustettiin vuonna 1993 jatkamaan ja kehittämään edeltäjiensä, Ypäjän hevostalousoppilaitoksen ja Suomen Ratsastusopiston työtä. Oppilaitoksen nimi on Ypäjän Hevosopisto. Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka tarjoaa paitsi ammatillista koulutusta myös kilpailuja ja muita tapahtumia sekä muita palveluita valmennuksista nuorten hevosten koulutukseen ja alan lyhytkursseihin. Hevosopiston omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry, Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat. Oppilaitos toimii valtioneuvoston luvalla ja opetusministeriön valvonnassa.

Suomen Hevostietokeskus ry tuottaa neuvonta- ja koulutuspalveluja hevosalalla toimiville organisaatioille, yrittäjille ja harrastajille. Tutkimustoiminta tapahtuu Kiuruveden Hingunniemessä.

Helsingin Yliopistossa toimiva Eläinlääketieteellinen tiedekunta turvaa eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Se on ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö Suomessa.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi valmistua maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi (MMK - alempi korkeakoulututkinto) tai maatalous-metsätieteiden maisteriksi (MMM - ylempi korkeakoulututkinto).

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) on Helsingin yliopiston, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteinen kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto. Sen tehtävänä on edistää eläinten hyvinvoinnin tutkitun tiedon levittämistä ja tunnistaa omalta osaltaan kansallisia tutkimustarpeita.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin samoin kuin eläinten ja kasvien terveyttä uhkaaviin tauteihin varaudutaan ennalta. Evirassa tutkitaan ja valvotaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja.