Karkearehut

Hevosen päivittäisestä rehuannoksesta muodostavat pääosan karkearehut. Hyvälaatuinen karkearehu on monipuolinen ravinnon lähde, josta hevonen saa energiaa, valkuaisaineita, kivennäisiä ja vitamiineja. Muut rehut tulee valita täydentämään karkearehussa olevia puutteita. Karkearehujen laadulla on suuri merkitys hevosen hyvinvointiin ja terveyteen.

Rehujen laatua pystyy arvioimaan ulkonäön ja tuoksunkin perusteella, mutta ravitsemuksellinen arvo saadaan ainoastaan teettämällä rehusta rehuanalyysi. 

Karkearehuja ovat kuivaheinä, erilaiset säilörehut, laidun, olki ja heinäjauhotuotteet. Suomessa hevosilla käytetään pääasiassa talvikaudella perinteistä kuivaheinää ja säilöheinää.

Kuva: S. Holma

Karkearehujen kuiva-ainepitoisuus

Kuiva-aine on rehuanalyysin avainlukuja. Kuiva-ainepitoisuus (ka %) on tärkeää tietää, jotta hevosille osataan syöttää oikea määrä tiettyä rehua. Kuiva-aine ilmaisee, kuinka paljon rehussa on suhteellisesti kuiva-ainetta, toisin sanoen, kuinka paljon rehusta jää jäljelle, kun rehun sisältämä vesi on poistettu. Analyysi kertoo muiden ravintoaineiden määrät kuiva-ainekilossa. Niiden määrät rehukilossa saa selville kertomalla analyysin ilmoittaman luvun kuiva-aineprosentilla. Jos kuiva-ainekilo sisältää esimerkiksi 4,3 grammaa kalsiumia ja rehun kuiva-ainepitoisuus on 50 %, rehukilon kalsiummäärä selviää kaavalla 4,3 x 50 / 100 = 2,15.

Mitä alhaisempi rehun kuiva-ainepitoisuus on, sitä enemmän se sisältää vettä ja sitä enemmän sitä joudutaan antamaan hevoselle.

Erityyppisten karkearehujen kuiva-ainepitoisuudet
  • Kuiva heinä: > 83  % kuiva-ainetta
  • Esikuivatut säilöheinät: 45-83 % kuiva-ainetta
  • Säilörehut: < 45 % kuiva-ainetta

Haluan tietää enemmän

Karkearehuanalyysien käyttö hevosten ruokinnan suunnittelussa

Opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulu 2010: Uotila, Riikka


Laatuheinää hevosille

Anita Kaakkola 2008
Tunnista hyvä rehu

Markku Saastamoinen, ProHevonen 2/2006
Nurmirehujen markkinat (pdf)
Nurmirehun hinnoitteluperiaatteet ja nurmenkorjuu-urakoitsijoiden hinnoittelu- ja sopimuskäytännöt

Opinnäytetyö HAMK 2011, Ojala, Niina
Tutkimus: Liotuksen vaikutus sokereihin
Tiivistelmä suomeksi.
Longland A. C. ym. 2011: Effects of soaking on the water-soluble carbohydrate and crude protein content of hay. The Veterinary Record  168 (23): 618.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatuheinärengas on yksi ratkaisumalli hyvän heinän saatavuuden turvaamiseen ja verkostojen luomiseen. Tämän päivän heinäkaupassa ongelmana on usein verkostojen puute: tuottajat ovat maalla ja hevoset omistajineen taajamissa eivätkä ostaja ja myyjä aina löydä toisiaan.

Laatuheinärenkaan jäsenet tuottavat ammattitaidolla nimenomaan hevosille viljeltyä heinää ja säilöheinää. Asiakkaina on talleja ja hevosen omistajia, joilla on halu ruokkia hevosia oikein ja niille sopivilla rehuilla sekä taata hyvälaatuisen heinän saanti koko ruokintakaudelle.