Verinäytteiden otto ja tulkinta

Verinäytteet

Mitä hevosen verestä näkee?

Kilpahevosista otetaan paljon verinäytteitä vain varmuuden vuoksi, jotta tiedetään että tulehdusarvoissa ei ole muutoksia, jolloin valmennusta ja kilpailemista voidaan jatkaa normaalisti. Jatkuva näytteidenotto kliinisesti terveistä hevosista ei ole yleensä tarpeen, mutta jokaisesta hevosesta olisi hyvä olla olemassa yksi perusverinäyte, kun se on terve. Näin voidaan tarvittaessa verrata arvoja tilanteen muuttuessa, vaikka ne vaihtelevatkin jonkin verran laboratoriosta toiseen.

Verinäytteet jaetaan tulehdusarvonäytteisiin ja ns. seeruminäytteisiin, joista voidaan tutkia eri elinten toimintaa. Näytteiden viitearvorajat tehdään niin, että 95 % terveiden hevosten arvoista on niiden sisällä. Aina siis löytyy hevosia, joiden tulokset poikkeavat viitearvoista, vaikka niissä ei olisi mitään vikaa. Jos sen sijaan arvo muuttuu normaalista pois, voi kyseessä olla ongelma.

Verinäyteputki valitaan halutun näytteen mukaan. Tavallisimmin käytetään violettikorkkista EDTA-putkea ja punaista (tai lasista) seerumiputkea. Osa laboratoriolaitteista vaatii vihreäkorkkisen hepariini-putken. Lisäksi erityismäärityksiin on olemassa putkia, joissa on vielä muita hyytymisenestoaineita. Hevosen verinäyte otetaan yleensä kaulan laskimosta.

* * Hevosen verinäytteenotto ja tulkinta, Hevostietokeskus

Haluan tietää enemmän

Verinäytteen otto ja käsittely

Vetlab eläinlaboratorio

Verinäytteiden tulkinta ja hyödyntäminen kilpahevosten valmennuksessa

Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu 2011: Kosonen, Riikka; Karhunen, Johanna

Mitä hevosen verinäytteen arvot kertovat?

Hippos 7/2010, Ninja Karikoski, ELL, tutkija ja väitöskirjaa tekevä erikoistuva eläinlääkäri &
Riitta-Mari Tulamo, professori, Dipl ECVS, Hevossairaalan johtaja