Hevonen ja ihminen

Hevonen on jo tuhansia vuosia vaikuttanut yhteiskunnan kehittymiseen. Hevosharrastus on kasvanut vahvasti viime vuosina, ja harrastajia on Suomessa jo yli  200 000. Hevonen tarjoaa harrastusmahdollisuuden lapsille ja nuorille sekä liikuttaa myös suurta joukkoa aikuisharrastajia. Hevosella on merkittävä rooli suomalaisten kunnon edistäjänä.

Hevosen merkitys on kuitenkin paljon suurempi kuin vain ihmisten fyysisen kunnon kohottaminen. Hevonen tarjoaa mahdollisuuden rauhoittua ja hypätä hetkeksi pois arjen pyörteestä osana liikunta-, virkistys- ja harrastuspalveluja. Hevosta käytetään myös monin eri tavoin kuntoutuksessa. Hevosella nähdään tulevaisuudessa olevan yhä merkittävämpi rooli osana ihmisen hyvinvointia.

Kuva: T. Vesterinen

Miksi hevonen?

Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani - eikä hevonen syrji. Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavauudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm. tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. Hevonen luo kanavan purkaa hoivatarvetta, ja toiselle mahdollisuuden haastaa itsensä.