Talli ja talliympäristö

Kuva: S. Mäki-Tuuri

Omaa tallia suunniteltaessa on tärkeää olla yhteydessä kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomaisiin, jotta rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja kuntakohtaiset määräykset voidaan ottaa ajoissa huomioon. Tallien rakennus-, muutos- tai laajennuslupia myönnettäessä huomioidaan rakennus ja ympäristömääräysten lisäksi myös mm. eläinsuojelulaki ja naapuruussuhdelaki.

Lupia ja ympäristövaikutuksia mietittäessä kartoitetaan myös mm. varasto-, tarha-, ratsastuskenttä-, lantala-
ja parkkitilojen tarve. Esimerkiksi sijainti taajama-alueella, pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä asettaa omat rajoituksensa ja vaatimuksensa.

Oleellinen tieto on hevosten lukumäärä käytettävissä olevaa maa-aluetta kohti. Ympäristöministeriön vuonna 2003 julkaisemassa Hevostallien ympäristönsuojeluohjeessa kerrotaan lantaloille ja lannan varastoinnille sekä tarhojen ja pihattojen lantahygienialle asetetuista vaatimuksista.

Omaa tallia suunnittelevan kannattaa muistaa, että tallista aiheutuu paljon kuluja. Tallin rakentaminen kenttineen ja tarhoineen on huomattava investointi ja lisäksi rakennusten ylläpitoon ja korjauksiin on syytä varautua. Myös työmäärä kannattaa huomioida, hevosta kun täytyy hoitaa vuoden jokaisena päivänä. Jos tallissa on vähintään kuusi täysikasvuista hevosta tai hevosen pito on ammattimaista, tulee tallin pidosta tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon.

Haluan tietää enemmän

Hevosyrityksen ympäristöosaaminen

Hevosyritys huippukuntoon - julkaisu

Hevostaloutta ympäristöä kunnioittaen

Hanna Virtanen ja Inkeri Pesonen, MTT 2008

Hevostallien ympäristönsuojeluohje

Ympäristöministeriö, 2003
Hevostilan ympäristön hallinta

Hevosalan tietopaketti, Hevosalan yrittäjyyden kehittämishanke
Virtuaalinen oppimisympäristö - Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka tekemiseen ovat osallistuneet useat eri luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitokset.

Ekologinen talli - analyysi
Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi ekologisuutta tällä hetkellä.

Turvallinen talli - analyysi
Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä.
Hästanläggningar : Med fokus på hästens välmående

Opinnäytetyö Yrkeshögskolan Novia, Granqvist Charlotta