Jalostus ja kasvatus

Jalostuksen tavoitteena on parantaa hevosten perinnöllistä tasoa. Tähän päästään valitsemalla seuraavan sukupolven vanhemmiksi perimältään parhaimmat yksilöt. Hevosjalostus on käytännössä hevosten tuotekehitystä.

Jalostustavoitteiksi asetetaan ne ominaisuudet, joiden suhteen jotakin tiettyä hevosrotua halutaan kehittää. Koska eri rotuisia hevosia käytetään moniin eri tarkoituksiin, on jalostustavoitteet määriteltävä rodun käyttötarkoituksen mukaan.

Jalostustavoitteiden asettamisessa lähtökohtana tulee olla hevosten terveys. Jalostettavien ominaisuuksien ja niihin tähtäävien keinojen, tulee olla sellaisia, että niiden kautta ei aiheuteta ongelmia hevosten terveyteen. Terve ja hyvinvoiva hevonen pystyy myös suorituksiltaan parhaimpiin tuloksiin.

Hevosjalostuksen tavoitteissa halutaan yleensä parantaa hevosten suorituskykyä ja rakennetta. Toisaalta taloudellisiin asioihin on suuri merkitys sillä, että hevoset ovat terveitä, eivät loukkaannu, kehittyvät nopeasti, niillä on hyvä luonne ja ne oppivat helposti. Lisäksi ei voida myöskään unohtaa sitä, että on aina helpompaa toimia ja  työskennellä hevosten kanssa, jolla on hyviä ominaisuuksia.

Jalostustavoitteiden määrittelyssä täytyy ottaa huomioon jalostettavien ominaisuuksien periytyminen. Mikäli ominaisuus ei ole periytyvä, ei sen suhteen voida myöskään tehdä valintaa. Lisäksi täytyy miettiä kuinka tärkeitä eri ominaisuudet ovat ja miten ne vaikuttavat toisiinsa, jotta eri ominaisuuksille voidaan asettaa oikeat painotukset.

Jalostustavoitteita voidaan määritellä eri tasoilla. Alkuperäisrotuja sitovat rodun alkuperämaassa asetetut jalostustavoitteet ja niitä on noudatettava myös muissa maissa (esim. rotuponit). Jalostusohjesäännöissä määritellään valtakunnalliset jalostustavoitteet ja laatuvaatimukset eri roduille.

Valtakunnalliset jalostustavoitteet antavat raamit käytännön kasvatustoiminnalle, joiden perusteella jokainen kasvattaja määrittelee omat tavoitteensa, joihin hän pyrkii kasvatustyössään. Kasvattaja tarvitsee valintojensa pohjaksi tietoa hevosten suvuista, kilpailusuorituksista, näyttelytuloksista, terveysominaisuuksista ja jälkeläistuloksista.

(Lähde: www.hippos.fi)

Kuva: Hippola / P. Paananen