Turvallista hevosenhoitoa

On tallin vastuuhenkilöiden tehtävä opettaa nuoria, kokemattomia aloittelijoita turvalliseen hevosenhoitoon sekä heidän vastuulleen kuuluu myös huolehtia tallien turvallisuudesta. Hevosen omistajan on hyvä muistaa,
että vastuu viime kädessä on aina tallista vastaavalla aikuisella.

Vaarallisimpia tehtäviä hevosen hoidossa ovat hevosten siirtäminen sekä kuljetus. Myös kengitys on raskasta ja siinä ei voi välttyä työtapaturmilta ammattilainenkaan.

Yleisimmät tapaturmatyypit ovat Melan mukaan hevosten potkaisut, alle jäämiset, riuhtaisut ja puremat. Näille vaaroille hevosenhoitaja altistuu lähinnä ruokinnan, harjauksen, lannanpoiston ja lääkinnän yhteydessä.

Jokaisen hevosenhoitajan tulee noudattaa tallin ohjeita ja pyrkiä omaksumaan turvallisuuden perusteet.

Hevosia käsittelevillä hoitajilla tulisi olla jaloissaan turvajalkineet. Jalkineissa tulee olla kuvioitu, pitävä pohja. Hevosia taluttaessa kannattaa käyttää käsineitä eikä kypärän käyttökään ole liioiteltua.


Kuva: S. Holma

Turvallisuuteen kuuluu myös varusteista huolehtiminen. Rikkoutuneiden varusteiden aiheuttamien onnettomuuksien välttämiseksi varusteet tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin.

Tarkastettessa avaa kaikki soljet ja tarkista liitokset, suorita puhdistus ja rasvaa nahkaosat. Kuolaimet ja ohjat pitää tarkistaa aina ennen lenkille lähtemistä sillä varusteiden kestävyys on hevosen hallinnassa avainasia.

Valitse omat varusteesi sään mukaan. Väärä pukeutuminen esimerkiksi kylmissä ja kosteissa olosuhteissa voi johtaa sairastumiseen ja myös tapaturmavaara lisääntyy, kun joudutaan töskentelemään kylmissään.

RATSASTAJAN JA OHJASTAJAN ON KÄYTETTÄVÄ AINA KYPÄRÄÄ!

Myös turvaliivin käyttö on suositeltavaa.

Kuva: S. Holma

Toiminta ensiaputilanteissa

 • Selvitä mitä on tapahtunut. Onko kyseessä onnettomuus vai sairaskohtaus.
 • Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.
 • Selvitä mahdollisten lisäonnettomuuksien riskit ja estä ne.Pelasta ensin hengenvaarassa olevat.
 • Tarkista hengittääkö autettava. Anna tarvittava ensiapu.
 • Käännä tajuton kylkiasentoon ja turvaa hänen hengitys
 • Tyrehdytä mahdolliset verenvuodot
 • Selkään vammautunut, tajuissaan oleva autettava on turvallisinta tukea siihen asentoon, missä hänet löydetään. Jos tämä ei ole mahdollista, hänet pannaan selälleen tukevalle alustalle.
 • Tue murtumat.
 • Jäähdytä palovammat ja suojaa ne.
 • Suojaa autettava kylmältä ja kostealta. Peittele hänet esimerkiksi lämpöpeitteellä, huovalla tai vaatteilla ja eristä kylmältä alustalta.
 • Aseta autettava asentoon, joka tuottaa hänelle vähiten kipua.
 • Rauhoita, kuuntele ja keskustele.

Ratsasta turvallisesti

Ratsastuksessa ollaan tekemisissä ison ja voimakkaan eläimen kanssa, joten turvallisuuteen on panostettava.

Tärkeää on, että varsinkin alkuvaiheessa hevos- ja ratsastustaitoja harjoitellaan asiantuntijan opastuksella ohjatuissa olosuhteissa. Tallin sääntöjä ja tallihenkilökunnan ohjeita on noudatettava koko tallialueella. Aloitteleva ratsastaja ei välttämättä itse huomaa kaikkia turvallisuusriskejä, joten annetut ohjeet on syytä kuunnella tarkasti. Ratsastajan sekä hevosten varusteiden tulee olla asianmukaisia.

Täysin turvalliseksi ratsastusta ei voi koskaan saada. Selästä putoaminen on todennäköisesti edessä ennemmin tai myöhemmin. Yleensä seurauksena on pelkkä säikähdys, mutta putoamiseen sisältyy myös
loukkaantumisriski. Loukkaantumisriskiä voi pienentää käyttämällä turvavarusteita, joista yleisimmät ovat turvakypärä ja turvaliivi. Jos ratsastustunnilla sattuu putoamistilanne, kentälle ei tule rynnätä auttamaan, ellei opettaja sitä pyydä. Ylimääräinen juoksentelu ratsastusalueella voi aiheuttaa lisävahinkoja. Opettajat ovat saaneet koulutuksen myös näiden tilanteiden asianmukaiseen hoitamiseen, ja he ovat myös ensiaputaitoisia.

Ratsastuskypärän sovittaminen

 • Suositellaan käytettäväksi turvakypärää, jolloin kypärästä pitää löytyä CE-merkki ja sen on täytettävä EN-1384 standardin vaatimukset.
 • Istuvin kypärä on turvallisin.
 • Aseta kypärä päähän ja kiinnitä hihnat. Yritä kääntää kypärää molemmin käsin vasemmalle ja oikealle. Jos kypärä istuu oikein, otsan iho liikkuu kypärän mukana. Jos iho ei liiku, kypärä on liian löysä tai liian iso.


 • Säädä hihnat ja tarkista hihnojen säätö: laita kypärä päähän ja kiinnitä hihnat. Yritä vetää kypärää mahdollisimman eteen ja taakse. Jos kypärä estää näkyvyyden tai liikkuu niin taakse, että otsa paljastuu, ovat hihnat liian löysällä ja kypärä ei istu oikein. Kiristä hihnat oikean mittaisiksi.
 • Ratsastuskypärä tulee myös vaihtaa uuteen jokaisen isomman kypärään kohdistuneen kolauksen jälkeen. Samasta syystä - älä osta käytettyä kypärää.

Kuvat: S. Holma

Haluan tietää enemmän

Kohtaamisopas

Laatijat:
 • Suomen Kennelliitto
 • Suomen Pyöräilyunioni
 • Suomen Ratsastajainliitto
Hyvinvointi-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ratsastuskilpailuissa

Opinnäytetyö Hämeen Ammattikorkeakoulu 2007, Anni Kangasperko
Ravikilpailutapahtuman eettisyys ja turvallisuus pdf

Tutkimusraportti Hämeen ammattikorkeakoulu 2006, Anne Nuutinen
Ekologinen ja turvallinen hevostapahtuma - opas järjestäjälle

EquineLife-hanke, Agropolis Oy
Toim. Hanna Virtanen, Inkeri Pesonen, Seppo Hyyppä, Johanna Tanhuanpää.