Hevosesta luopuminen

Vastuulliseen ja hyvään hevostenpitoon kuuluu ymmärtää, koska on tullut aika luopua hevosesta. Nuoren ja terveen hevosen myymisessä ei ole mitään arveluttavaa, mutta kun hevonen on vanha tai vaivainen, on omistajan pystyttävä tekemään myös vaikea päätös hevosen lopettamisesta.

Vanhojen tai käyttöön sopimattomien hevosten myyminen muutamalla sadalla eurolla on monella tapaa arveluttavaa. Halvalla myydyt hevoset eivät aina päädy asiansa osaaville ja vastuullisille henkilöille. Pihankoristeeksi päätynyt vanha tai sairas hevonen ei nauti pitkittyneestä elämästään, mikäli se tarkoittaa kavioiden ja hampaiden hoitamatta jättämistä, vääränlaista ruokintaa tai lajitovereiden puutetta. Osa edullisesti myydyistä hevosista toki päätyy rakastavaan kotiin ja hyvään hoitoon, mutta liian usein viimeinen vastuu hyvin palvelleesta hevosesta on kuitenkin jäänyt kantamatta ja seurauksena on lähinnä kärsimystä. 

Halpoja kiertolaishevosia perustellaan myös sillä, että hevosen lopettaminen on kallista ja hankalaa. Kuitenkin kun hevonen lopetetaan, sen kulut päättyvät siihen - ja harvoin lopetus tulee yhden kuukauden ylläpitoa kalliimmaksi. Moni ei halua hevosen kuolemaa omalletunnolleen, vaan mieluummin myy tai jopa antaa hevosen eteenpäin ja siirtää näin vastuuta. Hevosenkokoinen vastuu edellyttää kuitenkin ihmiseltä sitä, että kun aika tulee, ihminen päästää hevosen vihreämmille laitumille arvokkaaseen loppuun.

Kuva: E. Mattila

Aika luopua

Hevonen lopetetaan pääsääntöisesti joko eläinlääkärin toimesta nukuttamalla tai teurastamossa. Hätätapauksessa esimerkiksi jalkansa katkaisseen hevosen voi lopettaa myös metsästystaitoinen henkilö ampumalla. Lopetus on aina suoritettava nopeasti ja tarpeetonta kipua välttäen.

Eläinlääkäri voi lopettaa hevosen nukuttamalla. Tällöin hevonen ensin nukutetaan ja sen nukkuessa sille annetaan sydämen pysäyttävää ainetta. Toimenpide kestää tapauksesta riippuen noin puoli tuntia. Jotkut eläinlääkärit lopettavat hevosia myös rauhoittamalla ja ampumalla.

Eläinlääkärin suorittaessa lopetuksen ei hevosta välttämättä tarvitse kuljettaa erikseen lopetettavaksi, vaan lopetus voidaan suorittaa kotitallilla, hevoselle tutussa ympäristössä. Silloin tulee kuitenkin etukäteen selvittää mahdollisuudet kuolleen hevosen hautaamiseksi tai muuksi hävittämiseksi.

Hevosen voi viedä lopetettavaksi myös klinikalle. Hevonen nukutetaan samoin kuin kotitallilla tehtävässä lopetuksessa, mutta klinikka huolehtii hevosen hävittämisestä.

Kuolleen hevosen sijoittaminen

Hevoset voidaan hävittää hautaamalla koko Suomessa. Hautaamisen tulee tapahtua annettujen ohjeiden mukaisesti. Hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, eikä hevosta saa haudata pohjavesialueelle. Hautaamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Eläinten omistajan olisi hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja kunnan ympäristösuojelusihteeriin, jotka antavat lisätietoja hautaamisesta ja mm. kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista.

Hautaamisen lisäksi hevosen hävittäminen on mahdollista polttamalla ruho hyväksytyssä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa. Hevosten ruhot voidaan kuljettaa käsiteltäväksi luokan 1 tai luokan 2 käsittelylaitokseen, esimerkiksi Honkajoki Oy:lle. Myös jotkin lemmikkieläintuhkaamot ottavat vastaan hevosten ruhoja.

Hevosen teurastaminen on eettinen ja nopea tapa lopettaa tiensä päähän tullut hevonen. Toimenpide on ohi muutamassa sekunnissa, eikä hevonen ehdi tuntea kipua. Hevosen teurastaminen on ympäristöystävällistä, koska tällöin ruho päätyy käyttöön. Hevosenlihaa myös tuodaan Suomeen maailmalta, ja tässä mielessä kotimaisen lihan hyötykäytön voi nähdä eettiseksi valinnaksi.

Myös kaatopaikat voivat ottaa vastaan kuolleita hevosia, mutta tämä mahdollisuus kannattaa aina varmistaa paikallisesti etukäteen. Tällöin hevoset alan ohjeistuksen mukaan sijoitetaan kuoppaan ja peitetään mahdollisimman pian, vähintään päivittäin.

Lisätietoa:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/tuotantoelaimet/hevoset/

Hevosten teurastusmäärät ja hevosenlihan tuonti

Hevosten teurastusmäärät ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2009 vuoteen 2014 (833 kpl > 1616 kpl). Vuodesta 2010 vuoteen 2014 kasvua tuli 29%.

Samaan aikaan tuodaan hevosenlihaa kuitenkin suuria määriä. Vuonna 2014 tuonti oli 2,25 miljoonaa kg. Suurimmat tuontimaat olivat Kanada, Meksiko, Ranska ja Romania.

Hevosia vastaanottavia teurastamoja

Isokyrö
Hahtolan Kotiteurastamo
Seljäntie 61, 61550 Orismala
puh. 06 - 472 5132, 050 511 3519
teurastamo.hahtola@netikka.fi

Kausala
Liha REM Oy
Kymenrannantie 106, 47400 Kausala
puh. 0400 - 655 440
www.liharem.com

Kemi
Rönkä Oy
Mahlatie 7, 94200 Kemi
puh. 020 775 6470
www.ronka.fi

Kitee
Koivikon Opetusteurastamo
Koivikontie 8, 82430 Puhos
puh. 013 - 428 580, 050 - 536 9977
koivikon@opetusteurastamo.fi

Kontiolahti
Tmi Kontiolahden Tukuturkis
Heikkilän tilateurastamo
Heikkiläntie 6, 81120  Katajaranta
puh. 040 751 6930

Lavia
Tourun tilateurastamo
Touruntie 27, 38600 Lavia
puh. 02 - 557 6163

Muhos
Viskaalin teurastamo/Tmi Heikki Räinä
Viskaalintie 54, 91500 Muhos
puh. 040 145 2681 tai 0400-251 127
johanna.ruottinen(a)viskaalin.fi
www.viskaalin.fi

Krematoriot ja hautausmaat

Mäntsälän Lemmikkilehto
www.lemmikkilehto.fi/
Vastaanotto Vihdissä ja Mäntsälässä

Orimattila
Vainion Teurastamo Oy
Orivillentie 11, 16300 Orimattila
puh. 010 229 1020
hannu.vainio@vainionteurastamo.fi
www.vainionteurastamo.fi

Pietarsaari
Ab Tajma Oy
Tarhatie 2, 68800 Kolppi
puh. 040 596 0722
Facebook

 
Polvijärvi
Polvijärven liha-aitta
Kinahmontie 31, 83700 Polvijärvi
puh. 0400 373 548 / 050 331 0179
liha-aitta@gmail.com
liha-aitta.com

Pori
T:mi Jarmo Vuorenmaa
Kullaantie 414, 28260 Harjunpää
puh. 02 - 539 0822 

Sastamala
Liha Hietanen Oy
Pääkkösentie 59, 38200 Sastamala
puh. 03 - 514 1533
www.lihahietanen.fi


Sastamala
Sastamalan Teurastamo Oy 
Mäkelänkatu 1, 38250 Sastamala
puh. 03 - 513 0121, 040 - 748 2633 

Urjala

Paijan Tilateurastamo
Saarikontie 141, 31700 Urjala as
puh. 03 - 546 2462
info@paijantilateurastamo.net
www.paijantilateurastamo.net


Eläinten hävityslaitos

Honkajoki Oy, Honkajoki
puh. 010 834 6400
www.honkajokioy.fi

Haluan tietää enemmän

Hevosteurastuksen edistäminen

Savonia-ammattikorkeakoulu 2014, opinnäytetyö: Paananen, Kari

Hevosen poisto

Suomen Hippos ry


Hevosen teurastus ja sen lihan elintarvikekäytönmahdollistavat tekijät

Opinnäytetyö 2010, Laurea AMK, Katja Laine
Herkullista hevosenlihasta

Herkullista hevosenlihasta. Hevosenlihan markkinoiden tehostaminen -hankkeen tuottama reseptivihko.

Teurastus hevosen lopetusvaihtoehtona
Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Palohuhta, Anne-Maarit