Tallin lantahuolto ja kuivikkeet

Kuva: S. Mäki-Tuuri

Nitraattiasetuksen mukaisesti lanta on varastoitava tiivispohjaisessa (betoni K30-2, asfalttibetoni, valuasfaltti) lantalassa, joka on mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle lantamäärälle.  Lantalan mitoitusta voidaan vähentää, jos käytetään kestokuivikepohjia tai yhteisomistuksessa olevia lantavarastoja.
Lantavaraston vähimmäistilavuudet:
Hevonen >150 cm - 17 m3/eläin/vuosi
Poni 120-150 cm - 12 m3/eläin/vuosi
Pienponi <120 cm - 8 m3/eläin/vuosi

Lantalan hyötytilavuus lasketaan kertomalla pohjapinta-ala seinämäkorkeudella lisättynä enintään yhdellä metrillä.

Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy ympäristöön sekä pinta- ja pohjavesiin. Lantalan edessä on oltava tiivispohjainen (vähintään asfaltti tai maabetoni) kuormauslaatta, joka pidetään puhtaana lannasta.

Kuivalannan varastointitila tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään. Lantalan ulkovaipan tulee olla harva tai aukollinen, jotta lantala tuulettuu riittävästi ja mahdollinen lantapalo voidaan estää.

Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m3 vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m3 kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

Kuvat: S. Holma

Haluan tietää enemmän

Hevosenlannan käyttö lannoitteena Porin seudulla

HAMK opinnäytetyö, Jokinen Jessica
Luonnovarakeskuksen hanke
Horse manure

Tekstisisältöä pääset muokkaamaan tuplaklikkaamalla tekstialuetta. Tekstieditorilla voit lisätä ja muokata linkkejä, lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä sekä luoda listauselementtejä ja numerolistauksia. Asetuksista voit asemoida tekstin oikealle, vasemmalle tai keskitetyksi sekä jakaa tekstikappaleen useampaan eri komponenttiin.

Automaattinen rumpukompostorin täyttölaitteisto

Opinnäytetyö Tampereen Ammattikorkeaukoulu 2011, Rauma, Timo

Hevostallien ympäristönhuolto : Case: Hämeen hevostallien ympäristökatsaus

Opinnäytetyö Hämeen Ammattikorkeakoulu 2010: Sorvali, Elina

Hevostalouden ympäristövaikutukset : Lannan käsittely

Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2010:
Savikurki, Kirsi


Epäkurantin nurmirehun ja hevosenlannan syntymäärät ja hyödyntämistavat Pohjois-Savossa

Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu 2010: Paunonen, Heikki; Savolainen, Jussi