Monipuolinen hevonen

Hevosesta on moneksi. Se toimii ympäristöystävällisenä työhevosena ja antaa matkailulle uusia ulottuvuuksia. Hevonen liikuttaa vapaa-aikana ja antaa haasteita kilpaurheilussa. Hevosella on tärkeä rooli nyky-yhteiskunnassa osana ihmisen hyvinvointia.

Hevonen tarjoaa kasvattavan ja monipuolisen harrastuksen, joka ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Yleisimmät hevosharrastuslajit Suomessa ovat ratsastus ja raviurheilu. Pelkästään ratsastuksen harrastajia on yli 160 000.

Hevosharrastuksen voi aloittaa jo lapsena, ja ratsastuskoulut tarjoavat alkeiskursseja eri ikäisille. Ravinuorten toiminnassa ajaminen kiehtoo myös poikia. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan voimakkaimmin kasvava ryhmä on aikuisratsastajat. Hevosharrastuksessa voi asettaa itselleen tavoitteita perustasosta huipputason kansainväliseen kilpaurheiluun.

Hevosharrastus antaa mahdollisuuksia myös erityisryhmille. Vammaisratsastus on ratsastusta, jossa ratsastaja voi käyttää apuvälineitä ja keinoja, ja opetustapa on sovellettu ratsastajan tarpeita vastaavaksi. Henkilökohtaiset tavoitteet määrittyvät ratsastajien toimintaedellystysten mukaan.

* * Hevosurheilun muodot, katso lisää

Kuva: S. Holma

Hevonen osana hyvinvointipalveluja

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Ratsastusterapia

Green care

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa on keskeistä ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Toimintaa lähestytään sosiaalipedagogiikan teoriaperustasta, jossa on kolme tärkeää peruselementtiä: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Talleilla tapahtuva toiminta voi olla sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä lähtevää, mutta sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään myös kuntouttavana toimena avohuollossa.

www.hevostoiminta.net

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat mm. motoriset, kasvatukselliset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet.

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, joka nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutuksen tavoitteisiin. Ratsastusterapiassa ihminen on koko kehollaan ja tunteillaan jatkuvassa liike- ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

www.suomenratsastusterapeutit.net

Green Care on kansainvälinen käsite, joka kokoaa luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneita toimijoita. Toiminta voi perustua niin kasvien, eläinten, luonnon kuin maaseutuympäristönkin hyödyntämiseen osana hyvinvointipalveluita.

Hevostoiminta on ollut suomalaisen Green Care - toiminnan edelläkävijöitä.

www.gcfinland.fi

Hevosmatkailu Suomessa

Hevosmatkailu on ala, jossa hevosia käytetään osana matkailupalvelujen tuottamista. Luonto ja maaseutu kuuluvat olennaisena osana hevosmatkailun vetovoimatekijöihin. Tyypillisimpiä hevosmatkailupalveluita ovat vaellusratsastus ja reki- ja valjakkoajelut, mutta ala kattaa kaikki matkailupalvelut, joissa hevonen on osa matkailuaktiviteettia.

Matkailullisesti tärkeimpiä hevostapahtumia Suomessa ovat muun muassa Kuninkuusravit, Finlandia-ajo, St Michel -ravit sekä Helsinki International Horse Show, FinnDerby ja Suomenratsujen kuninkaalliset. Myös hevosnäyttelyt ja esimerkiksi työhevoskilpailut kiinnostavat yleisöä. Osa- tai päätoimisia hevosmatkailuyrittäjiä on Suomessa noin 200.

Kuva: S. Mäki-Tuuri

Haluan tietää enemmän

Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

Opinnäytetyö Vaasan Ammattikorkeakoulu 2010: Alasaari, Johanna; Ala-Nissilä, Hanna

Kuva: L. Jokinen

Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuminen

Riitta-Marja Leinonen, Kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto


Hevonen - terapeutti ja työtoveri
Ratsastusterapeutin kokemuksia ratsastusterapiasta


Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma, Erityispedagogiikan laitos, Jyväskylän yliopisto 2003: Aro, Jenni


Hevosvoimalla hyvää oloa : Hevostoimintaryhmän kokemuksia

Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2011: Peltola, Katariina


Hevosvoimat käyttöön : Helmi-hevostelua seurakunnan erityisnuorille

Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010: Hyytinen, Niina


Hevoset osana kuntoutuspalveluja : Nykytila ja tulevaisuus Uudellamaalla

Opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulu 2010: Laakso, Iiris

Hevostoimintaa päihdekuntoutujien arjessa

Opinnäytetyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2009: Toivanen, Marjut


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta : osana ADHD-lapsen kuntoutusta

Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu 2010: Lauronen, Essi


Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorisotyössä

Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2010: Kaasalainen, Elisa


Tunnekasvatusta hevosen avulla

Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2011: Perttunen, Sara


Fysioterapian mahdollisuuksia ratsastuksen opetuksessa

Opinnäytetyö Mikkelin ammattikorkeakoulu 2010: Niemeläinen, Pia ja Tolonen, Katja
Ratsastusterapia kehitysvammaisten lasten kuntoutusmenetelmänä

Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu 2002: Lindsberg, Anne ja Nàdasi, Minna

Kuva: L. Mattila

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet psykososiaalisen toimintakyvyn tukemisessa pdf

Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 2007: Saastamoinen, Katri

Suomen vaellustallien liitto ry

Vaellusratsastus on kiireetön ja rentouttava tapa nauttia luonnosta yhdessä hevosen kanssa.

Kurkistus Suomen hevosmatkailuun

Luento Minna Martin-Päivä  14.6.2010Ratsastusterapian merkitys autistisen kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksessa

Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2009: Hellanmaa, Maria ja Lindström, Jenna