Hammashuolto

Kaikkien hevosten hampaat tulisi tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Purenta on harvoin niin täydellinen, että hampaat kuluisivat joka kohdasta yhtä paljon, tällöin muodostuu teräviä reunoja eli "piikkejä". Niiden tuottamat haavat ovat kivuliaita sekä aiheuttavat infektioita.

Hevosten raspausväli on yksilöllinen. Ensimmäinen raspaus kannattaa tehdä jo siinä vaiheessa, kun hevosta aloitetaan opettamaan ja laittamaan kuolaimia suuhun. Säännöllisen raspauksen myötä ennalta-ehkäistään monia ongelmia kuten ähkyä, syömisongelmia tai kuolainten käyttöön liittyviä ongelmia. Ensimmäisen suun tutkimuksen ja hampaiden raspauksen yhteydessä eläinlääkäri yleensä määrittää kyseiselle hevoselle todennäköisesti sopivan hampaiden tarkastusvälin pituuden. Nuoria ja vanhoja hevosia joudutaan yleensä tarkastamaan useammin. Nuorilla hevosilla ongelmia aiheuttavat maitohampaiden jäänteet, vanhemmilla hevosilla hammaspintojen epätasainen kuluminen sekä hampaiden irtoaminen. Kaikkien hevosten hampaat pitäisi tarkastaa vähintään kerran vuodessa.

Hammasongelmien oireita ovat esim. syömiseen liittyvät ongelmat, epänormaali haju hengityksessä, laihtuminen tai kuolaimeen (ratsastus/ajo) liittyvät ongelmat. Myös purentavirheet ovat hevosilla melko yleisiä ja niiden hoitaminen ajoissa ennaltaehkäisee vakavampien ongelmien syntymistä. Osalle hevosista tulee hammaslomaan sudenhampaita, joita joudutaan poistamaan jo varsalta.

Raspaukset:

Hevoset saavat yleensä ennen raspausta pienen rauhoitteen takaamaan työskentelyrauhan ja -turvallisuuden. Rauhoituksen annon jälkeen noin kahteen tuntiin ei tulisi tarjota hevoselle mitään syötävää.

Sudenhampaiden poisto:

Sudenhampaat ovat jäänne ensimmäisestä poskihampaasta. Se on ylimääräinen hammas hevosen suussa ja voi olla hyvin kivulias.

Sudenhampaat puhkeavat ylhäälle yleensä 70% hevosista ja alhaalle 0,1% hevosista. Yleensä sudenhampaat puhkeavat 6-12kk:den ikäiselle hevoselle.

Myös puhkeamaton, ienrajan lähellä oleva sudenhammas saattaa vaivata, kun kuolain painaa siihen.

Kuva: S. Mäki-Tuuri

Haluan tietää enemmän

Heppalaakari.fi

Ell Kati Tuomolan tietoiskuja hevosten hammashoidosta

Hevosen hampaat huollettava säännöllisesti

Lehtiartikkeli Pro Hevonen -lehdestä, ell Anne Sjöholm