Hevosen lastaus ja kuljettaminen

Kuva: S. Mäki-Tuuri

Hevoskuljetus vaatii paljon tietoa ja taitoa!
- sekä asianmukaiset varusteet

Hevosia kuljetetaan varsin paljon; mm. kilpailuihin, valmennuksiin, näyttelyihin, eläinlääkärille ja laitumelle. Kuljettajille on tärkeää saada hevonen miellyttävästi perille, jotta esimerkiksi huippu-suoritus ravi- tai esteradalla olisi mahdollinen. Parhaiten kuljetus onnistuu, kun sekä kuljettajalla että eläimellä on asiasta ennakkoon riittävästi kokemusta.

Hevosen kannalta merkittävimmät ongelmat kuljetuksissa liittyvät yleensä matkan pituuteen, eläimen mahdolliseen stressaantumiseen sekä huonoon ilmanvaihtoon kuljetustilassa. Onnettomuudet ja loukkaantumiset ovat myös mahdollisia sekä lastauksessa että kuljetuksen aikana. Kuljetus tulee suunnitella hyvin ennakkoon, etenkin jos kyseessä on pidempi matka.

Liikenteessä kannattaa olla mieluiten ruuhka-aikojen ulkopuolella. Hevosen pitää jo valmiiksi osata kulkea kopissa ja mennä sinne asiallisesti, ja tätä kannattaa harjoitella huolella etukäteen. Kuljetustilan on oltava riittävä sekä leveydeltään että korkeudeltaan ja etupuomi on säädettävä hevosen tai ponin koon mukaan oikealle korkeudelle. Hyvä ilmanvaihto on erityisen tärkeää kesähelteillä.

Kokemus ja maltti valttia

Kokemattoman kuljettajan kannattaa pyytää ammattilaisen tai muun kokeneemman apua ja opastusta lastaukseen ja kuljetukseen. Kuljettajan on tärkeää hallita ennakoiva ja rauhallinen ajotapa. Ajossa riittävän hidasta kiihdytystä, jarrutusta ja etenkin kääntämistä ei voi kyllin korostaa. Hevonen menettää tasapainonsa helposti ja sen ei tarvitse saada montaakaan huonoa kokemusta kuljetuksen aikana, kun siitä saadaan "laitakauhuinen" tai vaikeasti lastattava. Lastaus tulee tehdä tasaisella, pitävällä alustalla.

- Vaikka ajokorttiasiat ovat kunnossa, ei se kuitenkaan aina tarkoita sitä, että yhdistelmän ajo osattaisiin käytännössä. Maltti on valttia tässäkin, ennakoiva ajo on ehdottoman välttämätön taito. Kuljettajan on huomioitava risteykset, suojatie, tien linja ja kaikki muu, mikä saattaa aiheuttaa yllättäviä tilanteita ja nopeuden muutoksia, lukkojarrutuksia on vältettävä viimeiseen asti, korostaa komisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitoksen liikenneturvallisuusyksiköstä.

Hevosen varusteet ja hyvinvointi matkalla

Hevosen matkavarustukseen kuuluu tukeva riimu ja riimunvarsi. Jalat on hyvä suojata ja tarvittaessa poistetaan kengistä hokit tai pitkille matkoille jopa kengät kokonaan. Loimitus mukautetaan lämpötilaan. Korviin voidaan laittaa pumpulit peittämään liikenteen melua. Mukaan tulee pakata onnettomuuden varalta puukko, varariimu ja naru, vaahtosammutin, huomioliivi ja taskulamppu. Myös mahdollisen paniikkilukituksen aukaisumekanismi tulisi tarkastaa ennen matkaa.

Hevosen hyvinvoinnista täytyy huolehtia matkan aikana. Mikäli kuljetusmatka on pitkä, tulee pitää riittävän usein taukoja, jolloin tarkistetaan hevosen kunto ja sille tarjotaan vettä. Hevosen on myös hyvä jaloitella ja verrytellä lihaksiaan ennen kuljetusta sekä sen jälkeen. Pitkillä matkoilla jaloittelutauot ovat tarpeen myös kesken matkan ja paikat tulee suunnitella etukäteen.

Laissa eläinten kuljetuksesta säädetään eläinten kuljetuksista yleisellä tasolla. Lain luvut 2., 3. ja 4. koskevat vain harrastehevosten eli ei-kaupallisia kuljetuksia. Kaupallisten hevoskuljetusten yksityiskohtaisista vähimmäisvaatimuksista säädetään eläinkuljetusasetuksessa.Hevosta saa kuljettaa vain, jos se on kuljetusmatkan edellyttämässä kunnossa. Sairasta tai vahingoittunutta hevosta saa kuljettaa vain eläinlääkärin luvalla. Sairaan, heikon tai tiineen hevosen sekä varsan kuljetuksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Kuljetuskalusto ja paperit kuntoon

Hevosten kuljetuksessa on huomioitava hevosten, kuljettajan ja kyydissä olevien henkilöiden sekä muun tieliikenteen turvallisuus. Hevosta tulee kuljettaa ainoastaan hevoskuljetukseen rekisteröidyllä kuljetusvälineellä. Kuljetusajoneuvoista, ajoneuvoyhdistelmistä ja niiden painorajoista sekä katsastuksista ja ajokorttiluokista määrätään tieliikennelaissa. Neuvontaa ja tietoa saa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

- Hevoskuljetuksien valvonnassa poliisi kiinnittää erityistä huomiota ajoneuvoyhdistelmän kuntoon ja eläinten hyvinvointiin. Kuljetuskopin on oltava tarkoitukseen sopiva, tärkeää on kuljetustilan riittävä korkeus, 20 cm pään yläpuolella sekä leveys. Hevosten tulee voida pitää päänsä ylhäällä ja liikkua sekä tasapainottaa itsensä kuljetuksen aikana. Tukeva ja pinnoitettu lastaussilta, joka ei saa olla 20 astetta jyrkempi, on myös tärkeä pitää kunnossa, jotta hevonen ei liukastu lastauksen tai purun aikana. Väliseinän minimikorkeus on 60 cm ja hevosen edessä olevan puomin on oltava vähintään 7 cm läpimitaltaan. Pakokaasut eivät saa päästä tietenkään kuljetustilaan, Pasterstein muistuttaa.

Hevosilla yleensä asiat hyvin

Yleisimmät puutteet hevoskuljetuksissa liittyvät yleensä itse kuljetuskalustoon sekä asiapapereihin.

- Lähtökohtaisesti kaluston täytyy olla kunnossa. Usein on ongelmia trailerien kiinnityksissä ja hätäjarrua ei ole asennettu oikein. Myös rampit saattavat olla heikossa kunnossa, ja etupuomit on asennettu usein liian korkealle eläimen kokoon nähden tai ne puuttuvat kokonaan. Hyvää kehitystä on ollut siinä, että tavarat on otettu pois hevosten jaloista, ämpäreitä ei näe niinkään enää jalkatiloissa, Pasterstein toteaa.

Liikennepoliisi on tarkastanut Vermon ravien yhteydessä hevoskuljetuksia sekä kuljetuskaluston kunnon että hevosten hyvinvoinnin näkökulmista. Toukokuussa 2010 tehdyssä valvonnassa 85 hevoskuljetuksesta yli joka kolmas sai sakkorangaistuksen tai huomautuksen.

Tarkastuksia on tehty säännöllisesti vuosittain ja ongelmat ovat olleet lähestulkoon samoja. Suurimpia puutteita oli, että kilpakärryt peittivät perävaunun rekisterikilvet, jarruvaijerivarmistus ei ollut päällä ja joukossa oli myös katsastamattomia peräkärryjä. - Positiivista tällä kertaa oli se, että hevosilla oli asiat ihan hyvin kuljetusyksiköissä, vain parissa kuljetuksessa oli irtotavaraa jalkatilassa, toteaa ylikonstaapeli Marko Rikalainen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Hevospassi aina kuljetukseen mukaan!

Useita huomautuksia annettiin siitä, että hevosen tunnisteasiakirja ei ollut kuljetuksessa mukana. Myös hevoskuljetusmerkintä ajoneuvossa on pakollinen.
- Nykyään hevosen tunnistusasiakirjan pitää lain mukaan olla aina matkassa. Tällä kertaa annoimme asiassa vielä kirjallisia huomautuksia, mutta jatkossa puutteista ryhdytään rankaisemaan, Rikalainen sanoo.
Myös lupa-asioissa oli puutteita, sillä kaupalliseen hevoskuljetukseen tarvitaan eläinkuljettajalupa ja pätevyystodistus sekä yli kahdeksan tunnin kuljetuksissa myös kuljetusvälineen hyväksymistodistus.

Kuljettajan muistilista

 • Hevosen tunnisteasiakirjojen, kuten hevospassin, pitää olla mukana kuljetuksessa.
 • Hevoskuljetusmerkintä ajoneuvossa on pakollinen. Tarroja voi ostaa mm. hevostarvikeliikkeistä.
 • Kuljetuskopissa ei saa olla irtainta tavaraa!
 • Onko kuljetuskalustosi asianmukainen? Riittääkö ajokorttisi kuljetuksen ajamiseen?
 • Mikäli kuljetusmatka on pitkä, pidä riittävän usein taukoja, tarkasta ja juota hevonen.
 • Huolehdi kuljetusvälineen ilmanvaihdosta.
 • Tarkista ennen ajoon lähtöä, että jarrut ja valot toimivat. Kiinnitä hätäjarrukaapeli oikein.
 • Aja rauhallisesti ja ennakoiden. Jarruta, kiihdytä ja käännä hitaasti!
 • Jos olet kokematon, pyydä ammattilaisen tai muun kokeneemman apua lastaukseen ja kuljetukseen.
 • Tallenna puhelimeesi päivystävien eläinlääkärien numerot ja hätänumero 112.
 • Pidä mukanasi vaahtosammutin, puukko, varariimu ja naru, huomioliivi ja taskulamppu.
 • Tarkista, että osaat tarvittaessa avata paniikkilukituksen

Kuva: A. Laitinen

Koska tarvitaan eläinkuljettajalupa ja ajopiirturi?

Eläinkuljettajalupa:
Kaupalliseen kuljettamiseen tarvitaan muun muassa eläinkuljettajalupa, joka haetaan kotipaikan aluehallintovirastosta. Kaupallisia kuljetuksia ovat pääsääntöisesti sellaisten ammattikuljettajien tai yritysten suorittamat hevosten kuljetukset, jotka tekevät sitä työkseen korvausta vastaan sekä hevosten laajamittaiseen ammattimaiseen valmentamispalveluun sisältyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset. Laajamittaista hevosten valmentamispalvelua katsotaan toiminnan olevan etenkin silloin, kun valmentamispalvelu on toiminnanharjoittajan pääelinkeino.

Omien harrastehevosten kuljettamista ei pidetä kaupallisena, ei edes jonkun toisen omistamien hevosten kuljettamista silloin, kun kuljetukseen ei liity tulonhankkimistarkoitusta. Pääsääntöisesti hevosten trailerikuljetukset eivät kuulu kaupallisiin hevoskuljetuksiin, ellei kuljetusta tehdä tulonhankkimistarkoituksessa. Jos et ole varma, onko hevosten kuljettamisesi luvanvaraista, ole yhteydessä oman aluehallintovirastosi läänineläinlääkäriin.

Jos kuljetat hevosta ulkomailla, selvitä lupien tarpeellisuus ennakkoon paikallisten viranomaisten kanssa kaikissa maissa, joiden läpi kuljetat, koska luvanvaraisuuden tulkinta vaihtelee maittain.

Ajopiirturi:
Kun ajoneuvon massa ylittää 7,5 tonnia, on piirturia lähtökohtaisesti käytettävä kaikissa ajoissa yleisellä tiellä. Ajo- ja lepoaika-asetuksesta vapautetut kuljetustehtävät on määritelty erikseen. Ajoneuvon massan ollessa yli 3,5 t ja enintään 7,5 t on ajopiirturia käytettävä vain kaupallisissa kuljetuksissa. Ajopiirturia ei sen sijaan tarvitse käyttää ollenkaan ajoneuvossa, jonka massa on enintään 3,5 t. Varmista oman kuljetusajoneuvon piirturinkäyttöpakko poliisilta.

Kuva: S. Mäki-Tuuri

Lisätietoa

Laki eläinten kuljetuksista

Eläinkuljetusasetus 1/2005

Tietoa ajokorttiluokista, Trafi


Trafi: Esimerkkejä B- ja BE-luokan ajoneuvoyhdistelmistä

B-LUOKAN AJOKORTTI:

 1. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3500 + 750 = 4250 kg.
 2. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin on voimassa seuraavat rajoitukset:
 • yhdistelmän kokonaismassa voi olla enintään 3500 kg
 • perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää vetoauton omamassaa.

 BE-LUOKAN AJOKORTTI:

 1. Kaikki ne tapaukset joissa perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan.
 2. Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonjaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg.

HUOM:

 • B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg
 • Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa sallittuja enimmäismassoja.
 • Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.

Kokonaismassaltaan yli 750 kg, mutta enintään 3500 kg painavissa perävaunuissa on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset! Muistathan tarkastaa rengaspaineet!


Haluan tietää enemmän

Eviran sivuilla kuljetuksista ja tarvittavista luvista: