Ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa Suomessa kahdessa oppilaitoksessa ja koulutus on 240 opintoviikon laajuinen. Koulutusta järjestetään sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksena ja valmistuvia nimitetään yleisesti hevosagrologeiksi.

Ammattikorkeakoulut: 

Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan yksikkö
Tammela

Savonia-ammattikorkeakoulu

Iisalmi