Hevosen vuokraaminen

Hevosen ei aina tarvitse olla oma, jotta sen kanssa pääsisi harrastamaan. Hevosen vuokraaminen on eräs tapa tutustua hevosenomistamisen arkeen ennen kokonaan oman hevosen hankkimista, tai syventää hevosharrastusta hieman ratsastustunneilla käymistä laajemmaksi. Hevosia vuokrataan eri syistä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi harrastus-, kilpailu- ja siitoskäyttöön. Verrattuna hevosen omistamiseen ei vuokraaminen kuitenkaan ole välttämättä helpompi vaihtoehto. Hevonen on iso eläin, jolle tapahtuu helposti pienempiä ja isompia haavereita. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tuleekin tarkkaan miettiä, kuka vastaa ja mistä, jos kaikki ei suju suunnitellusti. Kaikki sovitut asiat on hyvä kirjata sopimukseen.

Vuokrasopimuksia on erilaisia. Oli sopimuksen sisältö mikä hyvänsä, on ensiarvoisen tärkeää tehdä sopimus aina kirjallisesti. Myös vuokrasuhteeseen liittyvät käytännön asiat on omistajan ja vuokraajan tärkeää käydä läpi ennen vuokra-ajan alkua.

Yleisin tapa vuokrata hevonen on vuokrata se ylläpitokuluja vastaan. Tällöin kaikki hevosesta aiheutuvat kulut ja hevosen hoito on vuokralaisen vastuulla. Käytännössä ylläpitohevosen vuokraus on aivan yhtä vaativaa kuin hevosen omistaminenkin, joten tällainen tapa sopii vain kokeneille hevosihmisille. Toisaalta vuokraamalla hevosen ylläpitoa vastaan saa melko hyvän käsityksen hevosen omistamisen kuluista ja vaativuudesta.

Jotkut ratsastustallit tai hevosenomistajat vuokraavat hevosiaan myös muutamiksi tunneiksi tai päiviksi viikossa. Tällainen lyhytkestoisempi vuokraus sopii paremmin aloitteleville vuokraajille, sekä heille, joilla ei ole mahdollisuutta huolehtia vuokrahevosestaan viikon jokaisena päivänä.

Ennen hevosen vuokraamista tulee tarkkaan käydä läpi oma taitotaso ja taloudelliset resurssit, ja sen jälkeen etsiä käyttötarkoitukseen sopiva hevonen. Aloittelevan harrastajan kannattaa valita kokenut ja hyvin koulutettu hevonen, sekä ympäristö, jossa on mahdollista saada asiantuntevaa apua.

Vuokrasopimus tulee aina tehdä kirjallisesti. Hyvä sopimus säästää jatkossa monelta harmilta, kun pelisäännöt ovat molemmille osapuolille selvät. Vuokrasopimukseen kirjataan tarkka selvitys kummankin osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kuva: S. HolmaTässä muutamia tärkeitä asioita, joita vuokrasopimuksessa kannattaa mainita:

 • Hevosen omistajan ja vuokraajan yhteystiedot
 • Vuokrattava hevonen
 • Vuokrasopimuksen voimassaoloaika, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva (määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, mutta sopimuksen voi purkaa mikäli toinen osapuoli syyllistyy oleelliseen sopimusrikkomukseen)
 • Mahdollisen vuokran suuruus, vai onko hevonen vuokrattu ylläpitokuluja vastaan
 • Kuka vastaa hevosen kustannuksista
 • Kuka maksaa vakuutuksen ja kuka saa mahdollisen korvauksen, jos hevonen menehtyy
 • Hevosen mukana tulevat varusteet ja korvausvastuu rikkoontuneista tavaroista
 • Missä hevonen asuu vuokrauksen ajan
 • Kuinka sopimus puretaan
 • Kuinka toimitaan, mikäli toinen osapuoli laiminlyö velvollisuutensa
 • Kuinka toimitaan, mikäli hevonen loukkaantuu kesken sopimuskauden

Hevosen erilaisia vuokrasopimusmalleja voi tiedustella esimerkiksi Suomen Hevosenomistajien Keskusliitolta. SHKL:n jäsenille sopimukset ovat ilmaisia, ei-jäsenille ne maksavat 20 € /kpl.

Teija Mäkinen / SHKL

Kuva: S. Holma