Kavioiden puhdistus

Kavioiden puhdistaminen on hevosten hoidon perustöitä. Kaviot puhdistetaan kaviokoukun avulla. Kaviokoukulla vedetään kavio puhtaaksi kannalta varpaaseen päin suuntautuvilla vedoilla. Vedot aloitetaan säteen uurteista, säteeseen ei kaviokoukulla juuri kannata koskea.

Etukavioiden nostaminen
Seiso hevosen lavan kohdalla, kasvot kohti hevosen takapäätä. Liu'uta hevosen puoleista kättäsi hevosen polven kohdalta alaspäin aina kavioon asti. Joskus hevonen nostaa kavionsa heti itse. Toisinaan voit joutua hiukan auttamaan työntämällä jalkaa olkapäälläsi itsestäsi poispäin (nojaamalla). Jos olet oikeakätinen, voit käyttää kaviokoukkua oikealla kädellä ja kannattaa kaviota vasemmalla kädellä, kummalla puolella hevosta sitten oletkin.

Takakavioiden nostaminen
Seiso hevosen takajalan kohdalla, selkä kohti hevosen etuosaa. Liu'uta hevosen puoleista kättäsi kintereen kohdalta alaspäin aina kavioon asti. Nosta jalkaa ensin hieman ylös. Sen jälkeen nosta kavio hevosen puoleisen polvesi päälle ja siirry itse hieman eteenpäin niin, että hevosen jalka samalla venyy hevosesta katsoen taaksepäin. Puhdista kavio kannatellen sitä polvesi päällä.

Sivun kuvat: S. Holma